โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนผังโรงเรียน
   AMSS++ E-service
   DMC2021 ข้อมูลสารสนเทศ
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางร้องเรียน
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
   ช่องทางติดต่อสอบถาม
   ประกาศผลการเรียน
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
   ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
   ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน
   ระบบจัดตั้งงบประมาณ
 
เอกสารผลการสอบระดับชาติ
    ข้อมูล O-NET ป.6
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล O-NET ม.3
    สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
    Infograpic สำหรับการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 E-SERVICE
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
 ช่องทางติดต่อสอบถาม
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
 ช่องทางร้องเรียน

 FB โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

 WebSite โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนาธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        7761 คน

สถิติทั้งหมด: 20407 คน

 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)


เมื่อ [2021-11-10 12:05:34]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
O1

  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1    2

 คณะกรรมการสถานศึกษา

 ภารกิจงาน 4 ด้าน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร 

  

นายครรชิต  หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์:  0842642866
e-mail: Cunchit1007@gmail.com
Line 
O3 อำนาจหน้าที่ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5

  ข้อมูลการติดต่อ 

  แผนที่ตั้งสถานศึกษา  

O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
O7
O8
Q&A 
ช่องทางที่ 1 -->> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น      
ช่องทางที่ 2 -->> ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A  
ช่องทางที่ 3 -->> ช่องทางร้องเรียน 
ช่องทางที่ 5 -->> ช่องทางติดต่อสอบถาม
ช่องทางที่ 7 -->> เว็บไซต์ http://nonton.kkzone1.go.th/
  
ช่องทางที่ 9 -->> Line
 
ช่องทางที่ 10 -->> ประกาศผลการเรียน
ช่องทางที่ 12 -->>      ช่องทางที่ 13 -->> 
O9
Social Network
ช่องทางที่ 2 -->> ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A          
ช่องทางที่ 3 -->> ช่องทางร้องเรียน           
ช่องทางที่ 5 -->> ช่องทางติดต่อสอบถาม   
ช่องทางที่ 7 -->> เว็บไซต์ http://nonton.kkzone1.go.th/
  
ช่องทางที่ 9 -->> Line
 
ช่องทางที่ 10 -->> ประกาศผลการเรียน
ช่องทางที่ 12 -->>    ช่องทางที่ 13 -->>  
 
ที่มา:  คลิกที่นี่