โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนผังโรงเรียน
   AMSS++ E-service
   DMC2021 ข้อมูลสารสนเทศ
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางร้องเรียน
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
   ช่องทางติดต่อสอบถาม
   ประกาศผลการเรียน
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
   ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
   ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน
   ระบบจัดตั้งงบประมาณ
 
เอกสารผลการสอบระดับชาติ
    ข้อมูล O-NET ป.6
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล O-NET ม.3
    สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
    Infograpic สำหรับการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 E-SERVICE
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
 ช่องทางติดต่อสอบถาม
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
 ช่องทางร้องเรียน

 FB โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

 WebSite โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนาธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        7761 คน

สถิติทั้งหมด: 20407 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

นักเรียนระดับม.1-ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 (Pfizer)


นักเรียนระดับม.1-ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 (Pfizer) ...
เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา20:12:11
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021)                  ...
เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา20:18:49
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิค 19


รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิค 19 ...
เมื่อ 16 ตุลาคม 2564 เวลา00:32:00
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ค่ายวิชาการออนไลน์สำหรับนักเรียน english camp ออนไลน์


ค่ายวิชาการออนไลน์สำหรับนักเรียน english camp ออนไลน์        ...
เมื่อ 16 ตุลาคม 2564 เวลา00:29:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การแข่งขันหุ่นยนต์ KYRC2021


นักเรียนโณงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ KYRC2021 ระดับประถมศึกษา ...
เมื่อ 16 ตุลาคม 2564 เวลา00:24:01
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม


กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ...
เมื่อ 16 ตุลาคม 2564 เวลา00:21:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล


รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา...
เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา11:41:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564


วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564...
เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา11:41:13
โดย:siripak

การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด


จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19...
เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา11:36:45
โดย:siripak

การมอบทุนเสมอภาค กสศ. (กลุ่มทุนเก่าต่อเนื่อง


โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้ดำเนินการมอบทุนเสมอภาค กสศ. (กลุ่มทุนเก่าต่อเนื่อง) ...
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09:37:24
โดย:ict ntw

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ita 2022na

โดย:ผู้ดูแลระบบ

jdsaofdfasld;fds...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10:58:05

ita 2022

โดย:ผู้ดูแลระบบ

nanan   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10:59:04

ITA Online 2021

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ...
เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา20:38:48

10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา19:58:55

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา12:55:21

9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา12:45:05

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 22 ตุลาคม 2564 เวลา19:44:02

9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา09:36:31

9.2 การบริหารงาน (O10-O17)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา12:23:17

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถ...
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา12:05:34

นำเสนอโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โดย:siripak

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปีการ...
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา09:20:54

การเปลี่ยนครูเป็น Coach

โดย:siripak

...
เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา08:30:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0008 ขอรับนมโรงเรียน นางสาวสุดารัตน์ ศรีษะ
15 ต.ค. 2564 เวลา10:45:45
124 1 ผู้ดูแลระบบ
0007 วันเปิดเรียน เด็กหญิงกวิตา วงไชยา
15 ต.ค. 2564 เวลา10:37:57
127 0
0006 การฉีดวัคซีน ผู้ปกครองนักเรียน
15 ต.ค. 2564 เวลา10:20:37
122 1 ผู้ดูแลระบบ
0005 การย้ายเด็กนักเรียน sunantapi@hotmail.com
07 ธ.ค. 2563 เวลา10:39:35
127 1 siripak
0004 สอบถามการฝึกซ้อมกีฬา เมสิณี
29 ก.ย. 2563 เวลา13:46:40
127 1 Siripak
0003 สอบถามข้อมูลเบื้องต้น กัญญาณัฐ
29 ก.ย. 2563 เวลา13:44:39
127 1 admin
จำนวนรายการทั้งหมด 6 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายครรชิต หมื่นแก้ว โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายครรชิต  หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์มือถือ : 0842642866 
mail : 
Cunchit1007@gmail.com

QR Code Line: 


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา13:28:57
ขอแนะนำ:นางประกอบ ฟักขำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางประกอบ  ฟักขำ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel.: 0-8478-6561-3
E-mail: prakobf@gmail.com


เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:14:47
ขอแนะนำ:นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาววิภาวรรณ  สำราญกิจ
TEL.: 0-8176-9804-6
mail: wipawansumrankit@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:02:51
ขอแนะนำ:นางชวนพิศ มาจรูญ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางชวนพิศ มาจรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel.:0-8179-9670-5


เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:03:54
ขอแนะนำ:นางสาวนาติยา ทัศนนิติกร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวนาติยา ทัศนนิติกร
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel.:0-8245-8692-3
E-mail:natiya5857@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:05:54
ขอแนะนำ:นางสำเนียง กิจขุนทด โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสำเนียง กิจขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel.0-6116-7430-7
E-mail:poopypoopy2516@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:15:54
ขอแนะนำ:นางรัชฎาพร สิงคิบุตร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางรัชฎาพร สิงคิบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel.:0-8977-6250-3
E-mail:rach93@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:04:55
ขอแนะนำ:นางร๊อคเก็ต เคนทวาย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางร๊อคเก็ต เคนทวาย
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel.0-8176-9391-5
E-mail: rocketreong@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:13:17
ขอแนะนำ:นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี
         ครู
Tel.0-6192-6777-2
E-mail: farsai_naja@hotmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:17:43
ขอแนะนำ:นางกุลยาวดี คำชนะ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางกุลยาวดี คำชนะ
ครูผู้ช่วย
Tel.0-8545-5005-4
E-mail:kul60835@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:20:30
ขอแนะนำ:นางสาวศิริพักตร์ กำเดช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวศิริพักตร์ กำเดช
ครูผู้ช่วย
Tel: 0868521707
E-mail:siripak47@gmail.com
id line: n_anxious

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:22:59
ขอแนะนำ:นางสาววรรณิศา วรราช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาววรรณิศา วรราช
ครูชำนาญการ
Tel.0-9105-0597-6
E-mail:chompoopo@hotmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:27:25
ขอแนะนำ:นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์
ครู
Tel.0-6495-4165-9
E-mail:tannoykate@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:22:17
ขอแนะนำ:นางสาวสกุลรัตน์ อินบุญญา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสกุลรัตน์ อินบุญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel.0-9478-2137-7
E-mail: sakulrat_nan@hotmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:25:01
ขอแนะนำ:นางสาวเวณิกา บุญอาษา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวเวณิกา บุญอาษา
           ครู
Tel.0-8329-1094-0
Email: kikwenika@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:18:53
ขอแนะนำ:นางกัญชลิกา กัลยา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางกัญชลิกา กัลยา
ครู คศ.1
Tel.081-7397459
E-mail:chalika137@gmail.com

เมื่อ 14 สิงหาคม 2564 เวลา13:23:36
ขอแนะนำ:พีระพงษ์ ปิติภาสวิวัฒ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายพีระพงษ์  ปิติภาสวิวัฒ

ครูผู้ช่วย


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา13:27:01
ขอแนะนำ:นางสาวสุภาภรณ์ พรมจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสุภาภรณ์  พรมจันทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
Tel.0-8383-6071-0

เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา13:27:42

อ่านข่าวทั้งหมด...