โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนผังโรงเรียน
   AMSS++ E-service
   DMC2021 ข้อมูลสารสนเทศ
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางร้องเรียน
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
   ช่องทางติดต่อสอบถาม
   ประกาศผลการเรียน
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
   ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
   ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน
   ระบบจัดตั้งงบประมาณ
 
เอกสารผลการสอบระดับชาติ
    ข้อมูล O-NET ป.6
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล O-NET ม.3
    สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
    Infograpic สำหรับการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 E-SERVICE
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
 ช่องทางติดต่อสอบถาม
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
 ช่องทางร้องเรียน

 FB โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

 WebSite โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนาธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        7761 คน

สถิติทั้งหมด: 20407 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อและที่ตั้ง

                    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ที่ตั้ง 355 หมู่ที่  1  บ้านโนน  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์  40000  พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่   1 งาน   40 ตารางวา  โทรศัพท์  043-379075   โทรสาร -        e-mail   nonthon.sc@gmail.com            website  http://nonton.kkzone1.go.th/

                    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมา

                ประวัติสถานศึกษา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนและบ้านท่อน เริ่มแรกเปิดทำการ  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนบ้านท่อน  (ดอนสวรรค์ราษฎร์วิทยา)” และต่อมา พ.ศ.2511  ชาวบ้านโนน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตบริการได้ขอแยกไปตั้งโรงเรียนที่บ้านโนน  ด้วยเหตุผลในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนไม่สะดวก  มีความลำบากในช่วงฤดูฝน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อน” โดยมี นายสิงห์  มนูศิลป์  เป็นครูใหญ่  จากโรงเรียนบ้านท่อนเดิม  และ นายสังข์   นาคประเวศน์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเดิม  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนบ้านโนนท่อน  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา” 

 

สภาพปัจจุบัน

                    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ตั้งอยู่ 355 หมู่ที่  1  บ้านโนน  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1    มีอาคารเรียน  4  หลังแบ่งเป็น  10  ห้องเรียน 5 ห้อง ประกอบอาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง   ห้องสมุด   1   หลัง  มีข้าราชการครู  15  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ  นายสุพัฒน์  นรินยา

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่