โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนผังโรงเรียน
   AMSS++ E-service
   DMC2021 ข้อมูลสารสนเทศ
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางร้องเรียน
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
   ช่องทางติดต่อสอบถาม
   ประกาศผลการเรียน
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
   ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
   ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน
   ระบบจัดตั้งงบประมาณ
 
เอกสารผลการสอบระดับชาติ
    ข้อมูล O-NET ป.6
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล O-NET ม.3
    สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
    Infograpic สำหรับการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 E-SERVICE
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
 ช่องทางติดต่อสอบถาม
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
 ช่องทางร้องเรียน

 FB โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

 WebSite โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนาธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        7761 คน

สถิติทั้งหมด: 20407 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    นักเรียนระดับม.1-ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 (Pfizer)

นักเรียนระดับม.1-ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 (Pfizer) ...
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประ...
    การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่

รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิค 19 ...
    ค่ายวิชาการออนไลน์สำหรับนักเรียน english camp ออนไลน์

ค่ายวิชาการออนไลน์สำหรับนักเรียน english camp ออนไลน์        ...
    การแข่งขันหุ่นยนต์ KYRC2021

นักเรียนโณงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ KYRC2021 ระดับประถมศึ...
    กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ...
    นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา...
    กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใ...
    การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด

จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19...
    การมอบทุนเสมอภาค กสศ. (กลุ่มทุนเก่าต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้ดำเนินการมอบทุนเสมอภาค กสศ. (กลุ่มทุนเก่าต่อเนื่อง) ...
    ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การพัฒนาไปในทางที่ด...
    การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID ของโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ...
    กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขก.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมส...
    โนนท่อนเกมส์2563

ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกีฬาโนนท่อนเกมส์ให้กับนักเรียน 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มี...
    นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาทดสอบความสามา

นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนพื้นฐานภาษาไทย ระดั...
    สอบปลายภาคด้วยโปรแกรมKAHOOT

สอบปลายภาคด้วยโปรแกรมKAHOOT ...
    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการสอบปลายภาคเร

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ...
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ในวันที่ ๑๐ พ...
    กิจกรรมลอยกระทง

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ...
    ตลาดนัดนักเรียน

เปิดตลาดนัดนักเรียนภายในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการขายสินค้า ...
    ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...
    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ...
    การแข่งขันกีฬานักเรียน คำบอนเกมส์

การแข่งขันกีฬานักเรียน คำบอนเกมส์ ...
    จัดทำหน้ากากและเจลล้างมือ

จัดทำหน้ากากและเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ...
    ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...
    ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านโนนท่อนร่วมกับเทศบาลตำบลโนนท่อน ...
    สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เ

สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
    โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่า

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนท่อน เข้าร่วมโครงการเข้าค...
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Open Approach

 Open class คือการเปิดห้องเรียนสาธิตให้เพื่อนครูรวมทั้งบุคลลที่สนใจได้ร่วมสังเกตการณ์ ศึกษ...
    กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น  ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น  สอนให้รู้จัดเจนเฝ้า...
    การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียน

การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเ...
    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมวางแผนเตรียม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมวางแผนเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน...
    สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ เด็กโนนท่อนถุงผ้าร

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน เด็กโนนท่อ...
    ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ...
อ่านข่าวทั้งหมด...