โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนผังโรงเรียน
   AMSS++ E-service
   DMC2021 ข้อมูลสารสนเทศ
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางร้องเรียน
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
   ช่องทางติดต่อสอบถาม
   ประกาศผลการเรียน
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
   ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
   ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน
   ระบบจัดตั้งงบประมาณ
 
เอกสารผลการสอบระดับชาติ
    ข้อมูล O-NET ป.6
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล O-NET ม.3
    สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
    Infograpic สำหรับการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 E-SERVICE
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
 ช่องทางติดต่อสอบถาม
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา
 ช่องทางร้องเรียน

 FB โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

 WebSite โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนาธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        7761 คน

สถิติทั้งหมด: 20407 คน

 

นางประกอบ ฟักขำ
นางประกอบ  ฟักขำครูชำนาญการพิเศษ Tel.: 0-8478-6561-3 E-mail: prakobf@gmail.com...

นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ
นางสาววิภาวรรณ  สำราญกิจ TEL.: 0-8176-9804-6 mail: wipawansumrankit@gmail.com...

นางชวนพิศ มาจรูญ
นางชวนพิศ มาจรูญครูชำนาญการพิเศษTel.:0-8179-9670-5...

นางสาวนาติยา ทัศนนิติกร
นางสาวนาติยา ทัศนนิติกรครูชำนาญการพิเศษTel.:0-8245-8692-3 E-mail:natiya5857@gmail.com...

นางสำเนียง กิจขุนทด
นางสำเนียง กิจขุนทดครูชำนาญการพิเศษTel.0-6116-7430-7 E-mail:poopypoopy2516@gmail.com...

นางรัชฎาพร สิงคิบุตร
นางรัชฎาพร สิงคิบุตรครูชำนาญการพิเศษTel.:0-8977-6250-3 E-mail:rach93@gmail.com...

นางร๊อคเก็ต เคนทวาย
นางร๊อคเก็ต เคนทวายครูชำนาญการพิเศษTel.0-8176-9391-5 E-mail: rocketreong@gmail.com...

นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี
นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี         ครู Tel.0-6192-6777-2 E-mail: farsai_naja@hotmail.com...

นางกุลยาวดี คำชนะ
นางกุลยาวดี คำชนะครูผู้ช่วย Tel.0-8545-5005-4 E-mail:kul60835@gmail.com...

นางสาวศิริพักตร์ กำเดช
นางสาวศิริพักตร์ กำเดชครูผู้ช่วย Tel: 0868521707 E-mail:siripak47@gmail.com id line: n_anxious...

นางสาววรรณิศา วรราช
นางสาววรรณิศา วรราชครูชำนาญการ Tel.0-9105-0597-6 E-mail:chompoopo@hotmail.com...

นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์
นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์ครู Tel.0-6495-4165-9 E-mail:tannoykate@gmail.com...

นางสาวสกุลรัตน์ อินบุญญา
นางสาวสกุลรัตน์ อินบุญญาเจ้าหน้าที่ธุรการ Tel.0-9478-2137-7 E-mail: sakulrat_nan@hotmail.com...

นางสาวเวณิกา บุญอาษา
นางสาวเวณิกา บุญอาษา           ครู Tel.0-8329-1094-0 Email: kikwenika@gmail.com...

นางกัญชลิกา กัลยา
นางกัญชลิกา กัลยา ครู คศ.1 Tel.081-7397459 E-mail:chalika137@gmail.com...

พีระพงษ์ ปิติภาสวิวัฒ
นายพีระพงษ์  ปิติภาสวิวัฒ ครูผู้ช่วย...

นางสาวสุภาภรณ์ พรมจันทร์
นางสาวสุภาภรณ์  พรมจันทร์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ Tel.0-8383-6071-0...
....